Historia Parafii Św. Anny w Krzyszkowicach

Dnia 23 września 1895 r. podpisano akt fundacyjny, według wzoru podanego przez Namiestnictwo we Lwowie, określając w nim wszystkie stosunki prawne przyszłej Parafii. Akt erekcji probostwa w Krzyszkowicach w imieniu Ministerstwa Oświaty i Wyznań podpisał Eustachy Sanguszko. Tak, że dnia 18 sierpnia 1896 r. nastąpiła Kanoniczna instalacja czyli wprowadzenie na Urząd pierwszego proboszcza parafii Krzyszkowic - dawniejszego ekspozytura ks. Józefa Macaka.
Ówczesny kościół nie mógł pomieścić wiernych. Ks. bp Anatol Nowak w czasie Wizytacji Kanonicznej 30 sierpnia 1902 r. zachęcił parafian do rozbudowy kościoła, ale dopiero w roku 1933 sprawa rozbudowy zaczęła nabierać realnych kształtów. W dniu 24 kwietnia 1934 r. rozpoczęto budowę nowej części kościoła, a już w listopadzie 1934 r. odbyło się jego poświęcenie w poszerzonym kształcie.

Kapłani pracujący w Krzyszkowicach
•  Pierwszym Proboszczem w parafii Krzyszkowice został mianowany Ks. Józef Macak rodem z Jordanowa. Pracował bardzo gorliwie, zakładał różne Bractwa. Zmarł 30 września 1922 roku.
•  Przez jeden rok pracował tymczasowo ks. Jan Baran.
•  Od 23 lutego 1923 do 4 września 1935 roku Proboszczem był Ks. Władysław Pytel rodem z Niepołomic.
•  Od 7 listopada 1935 do 1 sierpnia 1964 obowiązki proboszcza pełnił Ks. Stanisław Chramiec z Zakopanego. W 1956 roku poważnie zachorował i mimo, że Krzyszkowice były małą Parafią (coś ponad 1000 wiernych), przydzielono do pomocy wikariusza ks. Stanisława Kowalika , a potem Ks. Zenon Jasieczko, Ks. Ignacy Sidzina, Ks. Eugeniusz Kowalczyk, Ks. Jan Wydra i Ks. Ludwik Ponurski.
•  Po rezygnacji Ks. Stanisława Chramca w roku 1964 z Probostwa w Krzyszkowicach, pracowali już w pojedynkę sami Proboszczowie bez wikarych. Po ks. Chramcu na probostwo przyszedł ks. Jan Ryznar (sprawował je do 18 grudnia 1971).
•  Po nim ks. Tadeusz Zalarski (do stycznia 1984).
•  Następnie ks. Antoni Pasko, był Proboszczem do 1993 r.
•  Od czerwca 1993 r. do 2011 r. Proboszczem był Ks. Stanisław Kasela, Wikariuszami byli Ks. Łukasz Kotarba, Ks. Tomasz Stec, Ks. Marek Zemła. Pomagał mu też Ks. Wacław Siejka i Ks. Kazimierz Piętka.

•  W latach 2011 - 2012 Proboszczem był Ks. mgr Andrzej Famułka.

•  Od 2012 roku Proboszczem jest Ks. mgr Jan Antoł.


Kapłani pochodzący z Krzyszkowic
O. Mateusz Cholewa, Karmelita, Ks. Józef Motyka, Ks. prof. Władysław Wicher, Ks. Jan Pitala, Ks. Andrzej Baziński, Ks. Władysław Łęcki, Ks. Henryk Szlachetka, Ks. Jan Sala, Ks. Stanisław Baran, Ks. Stanisław Ożóg - salwatorianin, KS. Mieczysław Zawiski - salwatorianin, Ks. Marcin Twardosz.